นโยบายการใช้งาน

การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง Everycar ตระหนักถึง ในส่วนนี้จะอธิบายถึง การเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ จากการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ www.everycar.in.th

ข้อมูลการเข้าดูเว็บไซต์

เราจะมีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ Everycar ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงหน้าที่คุณเข้าดู ระยะเวลาการเข้าใช้ในแต่ละหน้า และบราวเซอร์ที่คุณใช้ในการดูเว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์ความสนใจค้นหารถของคุณและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โดยทั่วไปคุณสามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบุคคล แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการยืนยันการเข้าใช้ในบางส่วนของเว็บไซต์ เราอาจถามข้อมูลของคุณเช่น ชื่อ และ อีเมล์ โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อยืนยันข้อมูลในการเข้าใช้งานของคุณ และเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น ในแต่ละอีเมล์แจ้งข่าวประกาศขายรถที่เราส่งให้คุณนั้น ทางเราได้ใส่รายละเอียดวิธีการยกเลิกการแจ้งข่าวไปยีงอีเมล์ของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถบอกยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องการให้เราเปิดเผย เช่น กรณีที่คุณต้องการติดต่อผู้ขายผ่านทางอีเมล์
ในบางกรณีตามกฎหมายเราสามารถเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อองค์กรของรัฐ หรือบริษัทในเครือของEverycar เพื่อนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎและเงื่อนไข

ระบบความปลอดภัย

เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว Everycar ได้มีระบบป้องกันการเข้าถึงมูลที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ และทาง Everycar ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยตามที่ได้อธิบายไว้ในโยบายการใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งาน

ทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานได้ในทุกโอกาส โดยทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานไปยังอีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้

คำถาม?

ถ้าคุณมีข้อแนะนำหรือสงสัย กรุณาติดต่อเรา